Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Sveriges Domstolar populäraste arbetsgivaren bland studenter

2023-03-23

 För första gången hamnar Sveriges Domstolar i topp när juriststudenterna rankar den mest attraktiva arbetsgivaren.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ogillar åtal för våldtäkt

2023-03-22

 Hovrätten ändrar tingsrättens dom efter att försvaret presenterat ny bevisning.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-03-22

 Du kanske undrat varför ett vittne behöver komma till domstolen även fast hen redan berättat allt för polisen? Det får du svar på i veckans inlägg på Domarbloggen. Inlägget är den första delen i en ny serie som handlar om rättsprinciper och rättssäkerhet.

Share Öppna i ny flik

Förhandling i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka är avslutad

2023-03-22

 Nu är förhandlingen i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka avslutad. Tingsrätten kommer att överlägga och vid ett senare tillfälle meddela datum för dom.

Share Öppna i ny flik

Uteslutning av advokat som åtog sig försvararuppdrag trots personlig relation med den misstänkte

2023-03-22

 En advokat som hade en nära personlig relation med en brottsmisstänkt person åtog sig att vara offentlig försvarare för personen när han blev misstänkt för försök till mord. Högsta domstolen har ansett att omständigheterna är synnerligen försvårande och advokaten har uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.

Share Öppna i ny flik

Medhjälp till rån genom psykiskt främjande

2023-03-22

 Den tilltalade var medveten om att hans kamrat skulle råna en person. Han deltog inte i planeringen av rånet men följde med kamraten i en bil till brottsplatsen, gick där ur bilen och närvarade när kamraten utförde rånet. Genom dessa åtgärder gjorde den tilltalade sig skyldig till medhjälp till rån, eftersom han stärkte rånaren i dennes uppsåt att råna målsäganden.

Share Öppna i ny flik

Resning beviljas i faderskapsmål

2023-03-22

 En mors kunskap om att hon lämnade oriktiga uppgifter i ett faderskapsmål och om en faderskapsundersökning har ansetts sakna betydelse vid bedömningen av om det underåriga barnet ansökt om resning i rätt tid.

Share Öppna i ny flik

Dom om preskription i mål om skadestånd mot tidigare anställd vid Myntkabinettet

2023-03-22

 Högsta domstolen har ansett att preskriptionstiden för en ägares anspråk på skadestånd mot den som sålt lösöre som påstås ha stulits från ägaren ska räknas från dagen för försäljningen, och att det saknar betydelse under hur lång tid dessförinnan den som sålt stöldgodset kan ha haft det i sin besittning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om energiskatt m.m.

2023-03-21

 Fråga om skattebefrielse ska medges för bränsle som förbrukats vid framställning av elektrisk kraft som i sig inte är skattepliktig men som i sin tur förbrukas vid framställningen av skattepliktig elektrisk kraft (Mål nr 4459-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 494-21).

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har uppdaterat huvudförhandlingsplanen i mål om grovt spioneri m.m.

2023-03-21

 Hovrätten har uppdaterat huvudförhandlingsplanen i fråga om de offentliga delarna i målet om grovt spioneri.