Två nya lagmän till Kammarrätten i Stockholm

2023-03-23

- Det är mycket roligt att kammarrätten lyckats knyta två så välmeriterade och skickliga jurister och chefer till sig. Jag är övertygad om att de båda kommer att kunna bidra med sina erfarenheter på ett mycket positivt sätt både i den dömande verksamheten och i olika utvecklingsfrågor, säger kammarrättspresidenten Stefan Holgersson.

Annika Lowén kommer närmast från en befattning som lagman och chef för Förvaltningsrätten i Linköping, en tjänst som hon har haft i drygt sju år. Hon började domarbanan som assessor vid Kammarrätten i Stockholm i början av 1990-talet.

- Jag ser fram emot att döma kollegialt och att, efter åren som chef på en förvaltningsrätt, få förtroendet att leda en avdelning på kammarrätten, säger hon.

Hon tillträder sin nya befattning den 1 maj 2023.

Mikael Westberg börjar den 1 september 2023. Närmast kommer han från ett uppdrag som särskild utredare för inrättandet av Utbetalningsmyndigheten. Han har en bakgrund från Kammarrätten i Stockholm där han blev assessor år 2009.

- En stark drivkraft för mig att söka mig tillbaka till domstol är att bidra till enskildas rättssäkerhet, säger Mikael Westberg och framhåller även att uppdraget innebär en möjlighet att kombinera ledarskap med kvalificerat juridiskt arbete.