Hjälpsidor Lexbase - Frågor & Svar
Varför finns jag med i Lexbase rättsdatabas? Kan jag få information/handlingar om mig borttagen från Lexbase? Tar ni bort min Google-indexering om jag ber om det? Kan jag begära borttagning av personuppgifter i databasen? Får ni publicera information om mig utan min tillåtelse? Hur länge finns mina domar/beslut/åtal/strafförelägganden kvar på Lexbase? Jag har skyddade personuppgifter, varför finns jag med på Lexbase? Finns det något telefonnummer som jag kan nå er på? Hur gamla domar kan jag hitta på Lexbase, från vilket år har ni samlat in? Jag finns inte kvar i Belastningsregistret men finns sökbar på Lexbase? Jag hittar inte personen på Lexbase, men jag vet att den har förekommit i domstol. Varför finns inte personen med? Jag bor inte längre i Sverige, varför finns jag kvar på Lexbase? Gallrar ni automatiskt domar eller måste man begära borttagning? Det har gått fem år sedan domen avkunnades. Varför finns min dom kvar på Lexbase? Jag har inte beställt någonting men ändå fått en faktura från er, varför? Jag gjorde något dumt när jag var 16 år, varför finns jag med nu när jag fyllt 18 år? Är jag anonym när jag köper en rapport på Lexbase? Får jag tillgång till eventuella nya domar när jag en gång betalat för en person/företag? Vad är Lexbase? Samarbetsfrågor/annan typ av frågor/press Jag kan inte ladda ned .PDF-filen/domen Hur avslutar jag mitt medlemskap? Vilka betalningsalternativ finns det? Jag har glömt mitt lösenord Jag kan inte logga in på mitt konto Vad kostar det att söka på en läkare eller sjuksköterska? Vad innehåller läkardatabasen? Jag har en kampanjkod, hur använder jag den? Jag har inte mottagit något kvitto på mitt köp Får man rabatt om man vill köpa flera rapporter eller sätta in ett saldo? Vi är ett företag som vill använda tjänsten, tillhandahåller ni någon företagstjänst? Jag har blivit debiterad två gånger för samma köp, vad ska jag göra? Kan jag häva mitt köp? Vilka typer av mål/handlingar och från vilka domstolar/myndigheter finns det dokument i databasen? Vad kostar det att köpa en rapport på en person/företag? Är Lexbase en abonnemangstjänst? Måste jag betala för att söka på Lexbase? Vad kostar det att bli medlem på Lexbase? Etiska regler Lexbase har utgivningsbevis för databas Vilken information kan jag hitta i Lexbase? Jag har blivit ID-kapad och det har gjorts betalningar med mitt personnummer/kort, vad kan jag göra? Hur hanteras handlingarna i Lexbase Vad kostar det? Hur ofta uppdaterar ni databasen med nya domar/beslut? Varför finns båda parterna i ett tvistemål sökbara på Lexbase? Vad gör jag om PDF-filen eller annan digital information är skadad? Om jag byter namn, finns både mitt nya och gamla namn sökbara på Lexbase då? Får personen/företaget veta om jag köpt en rapport?


Har du hittat svar på din fråga? Ja   Nej