Hovrätten ogillar åtal för våldtäkt

2023-03-22

Mannen, en då 19-årig fotbollsspelare, åtalades vid Helsingborgs tingsrätt för våldtäkt mot en då 16-årig flicka. Tingsrätten dömde mannen till fängelse i två år och beslutade att utvisa honom från Sverige med förbud att återvända hit under 10 år. Mannen skulle även betala skadestånd till flickan. Hovrätten har gjort en annan värdering av bevisningen i målet och frikänner mannen från åtalet.

Hovrätten anser lika med tingsrätten att de uppgifter om händelsen som flickan har lämnat visserligen framstår som trovärdiga och tillförlitliga. Hennes uppgifter får också visst stöd av vad hon efter händelsen har berättat för andra personer.

I hovrätten har det emellertid tillkommit nya vittnen. I ljuset av de uppgifter som har framkommit har hovrätten vid en sammantagen bedömning funnit att det inte är ställt utom rimligt tvivel att mannen gjort sig skyldig till den åtalade gärningen.

Tingsrättens pressmeddelande (B 6021-22)Nyheter