Fyra män döms för hanteringen av 330 kilo kokain som dumpades från ett fartyg

2023-03-23

Utredningen i målet har till stora delar bestått av en stor mängd chattmeddelanden som skett via krypteringstjänsten Sky ECC. I dessa meddelande har det mycket tydligt gått att följa de inblandades planering och hantering av narkotikapartiets ankomst till Göteborg och den efterföljande distributionen och spridningen av narkotikan. Genom de detaljerade meddelandena har även de inblandades roller i hanteringen tydligt framgått. En av de åtalade har erkänt sin delaktighet i hanteringen.

– Avgörande för tingsrättens bedömning har varit att knyta de åtalade personerna till de olika unika kontona som använts i applikationen SkyECC, säger rådmannen Patrik Claeson.

- rådmannen Patrik Claeson förklarar vidare att strafftidernas längd har för två av de dömda varit beroende av att de för närvarande avtjänar långa straff för brott som har begåtts efter denna händelse och att rätten därför ska göra en sammanvägd straffbedömning av den totala brottsligheten och rätten kan då inte gå utöver straffmaximum 10 år jämte ett tillägg om fyra år.