Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-09-20

 Fredagen den 30 september 2022 stänger tingsrätternas nuvarande system för att utforma domar och domslut i brottmål och veckan efter, på måndag, börjar samtliga tingsrätter att arbeta i ett nytt digitalt system som kallas Diba. Detta innebär stora förändringar för oss som arbetar i tingsrätt men även för er som läser våra domar. I veckans inlägg berättar domaren Fredrik Nydén om förändringarna.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ansökan om skattelättnader

2022-09-20

 Dom i mål enligt lagen om Forskarskattenämnden avseende frågan om en ansökan om skattelättnader har kommit in i rätt tid.

Share Öppna i ny flik

Helena Jäderblom mottar Frankrikes högsta nationella utmärkelse

2022-09-20

 Måndagen den 19 september mottog Högsta förvaltningsdomstolens ordförande, justitierådet Helena Jäderblom, Hederslegionens nationella orden (Ordre national de la Légion d'Honneur) efter beslut av president Emmanuel Macron.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om bl.a. grovt svindleri

2022-09-19

 Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare har väckt åtal mot Swedbank AB:s tidigare VD för grovt svindleri samt obehörigt röjande av insiderinformation. Huvudförhandlingen inleds tisdagen den 4 oktober 2022 kl. 09.15 och beräknas pågå under åtta veckor.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-09-19

 Dom i mål om allmän handling

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-09-16

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Minst antal öppna mål i domstolarna sedan 2018

2022-09-16

 När antalet mål i domstolarna sammanfattas för årets två första tertial visar det att balansläget, det vill säga antal öppna mål i domstolarna, är det bästa sedan 2018. Domstolarna har ett högt målavgörande, och även efter semesterperioden var avgjorda mål fler än de inkomna. - Med minskade balanser minskar omloppstiderna, vilket kommer medborgarna tillgodo. Vi är inne i en god spiral, säger Pontus Thor, analytiker på Domstolsverkets ekonomiavdelning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om synnerligen grovt vapenbrott på Rosengård

2022-09-16

 Tingsrätten dömer två personer till fleråriga fängelsestraff för bl.a. synnerligen grovt vapenbrott. En tredje person frias helt, medan övriga tre tilltalade döms för annan brottslighet.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt Socialtjänstlagen

2022-09-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har i två fall uttalat sig om hur lämplighetsprövningen av bolagsföreträdare ska göras vid en ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Domstolen bedömde om de åberopade bristerna i lämplighet kunde beaktas, om de var tillräckligt allvarliga, om de var ursäktliga och om tillräckliga åtgärder hade vidtagits för att säkerställa att de inte skulle upprepas.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-09-15

 Regeringen har den 15 september utnämnt: