Förvaltningsrätten upphäver Skövde kommuns beslut om assistanshjälp vid bilkörning

2023-03-02

Vård- och omsorgsnämnden i Skövde kommun skickade ut en skrivelse till samtliga brukare inom personlig assistans som har en bil som används av assistenter. Skrivelsen innefattar ett beslut om att personlig assistans inte utgår till hjälp med att köra brukarnas bilar.

Förvaltningsrätten har prövat överklaganden från tre av de berörda brukarna och har idag beslutat att upphäva nämndens beslut i förhållande till dessa personer. Förvaltningsrätten konstaterar att vid bedömningen av om en person har rätt till personlig assistans ska en prövning ske utifrån dennes funktionsnedsättning och hjälpbehov. Vård- och omsorgsnämndens beslut är dock generellt utformat.

- Det är tydligt att nämnden inte har gjort någon individuell bedömning i förhållande till just de tre brukarnas hjälpbehov. Nämnden har därför inte haft rätt att neka insatsen på de skäl som anges i beslutet, säger rådman Jenny Alrud.