Huvudförhandling om åtal för mord på Långströmsgatan i Göteborg 2022

2023-03-02

Om huvudförhandlingen

Åklagaren har gett in en preliminär huvudförhandlingsplan. I vad mån den planen kommer att upprätthållas är för närvarande oklart. Tingsrätten har preliminärplanerat huvudförhandlingsdagar fram till mitten av april 2023. Hållpunkter för hur förhandlingen kommer att inledas redovisas nedan. Tingsrätten återkommer med mer detaljerad information om planeringen längre fram.

Förhandlingsdagar är planerade den 15 mars – 17 mars, den 20 mars – 23 mars, den 27 mars och den 4-5 april 2023.

De inledande sakframställningarna beräknas för närvarande ta fyra-fem dagar i anspråk. Därefter följer förhör med målsägande och tilltalade.

Observera att förhandlingsdagarna startar kl. 08:45.

 

Övrigt

För att beställa material kontakta gbg.tingsratt@dom.se. Skriv ”11861-22” i rubriken och ange tydligt vilket material som önskas.

Antalet åhörarplatser kommer att vara begränsat. Platserna är i första hand avsedda för anhöriga och media som föranmält sig och informerats i särskild ordning om att de fått plats. Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen börjar.

Representanter för media som önskar närvara ombeds anmäla sig senast den 13 mars 2023 kl. 10.00 till maria.k.broberg@dom.se. Först till kvarn gäller.