Talan om ersättning på grund av det s.k. indirekta besittningsskyddet ska väckas vid fastighetsforum

2023-03-02

Med det indirekta besittningsskyddet avses den rätt till ersättning som en lokalhyresgäst har om hyresvärden sagt upp hyresavtalet utan att det funnits någon befogad anledning att upplösa hyresförhållandet.