Hovrätten meddelar dom i omfattande encrochat-mål

2022-12-22

Målet gäller bland annat åtal för förberedelse till mord på flera platser i Skåne. Bevisningen består till stor del av chatmeddelanden via krypteringstjänsten encrochat.

Vid Malmö tingsrätt handlade det om 15 tilltalade. Domsluten överklagades beträffande samtliga. Fyra av de tilltalade har sedan återkallat sina överklaganden. Hovrätten har prövat åtal mot 11 personer, varav två friades av tingsrätten. Även hovrätten frikänner de två som tingsrätten friade. Hovrätten frikänner ytterligare en av de tilltalade, som i tingsrätten hade dömts för ett fall av förberedelse till mord. Övriga åtta tilltalade döms även av hovrätten. Två av dem får skärpta fängelsestraff.

Målet har, liksom vid tingsrätten, varit mycket omfattande. Huvudförhandlingen har pågått från maj till oktober med omfattande bevisning.

– Hovrätten har i stora delar samma uppfattning som tingsrätten men gör en annan bedömning av vissa förberedelsebrott, säger Katarina Rikte, hovrättsråd och ordförande i målet.

– Åklagarna har menat att encrotelefoner ska ses som ett hjälpmedel vid förberedelse till brott. Hovrätten anser att telefonen måste ha en betydelse vid ett tänkt utförande av brottet och inte bara vid planeringen av detta för att användning av en encrotelefon ska kunna leda till ansvar för förberedelse till brott. Hovrätten ser också allvarligare på en del av de förberedelsebrott som de tilltalade döms för.

De åtta tilltalade som inte frikänns döms till fängelsestraff varierande mellan 1 år 3 månader och 7 år.