Hovrätten fastställer dom gällande morden på Malmö latinskola

2022-12-19

18-åringen dödade den 21 mars 2022 två kvinnliga lärare på Malmö latinskola genom att hugga ihjäl dem med en yxa. Malmö tingsrätt dömde 18-åringen till livstids fängelse. I sitt överklagande till hovrätten yrkade han att i stället få rättspsykiatrisk vård eller i vart fall ett tidsbestämt fängelsestraff.

Hovrätten har tagit del av samma utredning som tingsrätten. Dessutom har en överläkare hörts på 18-åringens begäran. Enligt överläkaren lider 18-åringen av svår autism som gjort att han inte kunnat styra sitt beteende.

Hovrätten har begärt in ett yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd. Rådet har anslutit sig till bedömningarna och slutsatserna som det rättspsykiatriska utlåtandet, det vill säga att det inte finns förutsättningar att döma 18-åringen till rättspsykiatrisk vård. Hovrätten anser därför liksom tingsrätten att annan påföljd än fängelse är utesluten. Vad som framkommit vid förhöret med överläkaren förändrar inte bedömningen.

Det finns däremot anledning att anta att 18-åringens utveckling och omdömesförmåga har varit bristande jämfört med andra personer i samma ålder. Trots att det kan ses som förmildrande omständigheter påverkar det inte straffet.

– Han har utsatt de båda kvinnorna för ett mycket omfattande, brutalt och besinningslöst våld som inte varit kortvarigt. Straffvärdet för vart och ett av morden motsvarar livstids fängelse. Därför får de förmildrande omständigheterna i det här fallet inte något genomslag, säger hovrättspresidenten Ylva Norling Jönsson.

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut utan några ändringar.

Länk till tingsrättens pressmeddelande (B 3113-22)Nyheter