Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-03-27

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2024-03-27

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är under vilka förutsättningar ett krav på återbetalning av assistansersättning kan riktas mot en assistansanordnare (Mål nr 1126-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2128-21). (Mål nr 3513-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6413-22). (Mål nr 5394-23, Kammarrätten i 3178-22).

Share Öppna i ny flik

Ersättning till distansförsvarare

2024-03-26

 Högsta domstolen behandlar i ett avgörande förutsättningarna för att staten, vid misstanke om mycket allvarlig brottslighet, ska vara ersättningsansvarig för merkostnader som uppstår på grund av att en offentlig försvarare har sin verksamhet långt ifrån domstolsorten.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2024-03-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit en ansökan om resning som delvis grundades på ny bevisning. Som skäl angav domstolen bl.a. att det inte var sannolikt att utgången i kammarrätten skulle ha blivit en annan om domstolen tagit del av bevisningen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-03-25

 Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Share Öppna i ny flik

Hovrättens mål: B 215-24 och B 364-24 (synnerligen grovt vapenbrott, förberedelse till mord, människorov, försök till mord m.m.)

2024-03-25

 Den 26 januari 2024 resp. den 1 mars 2024 meddelade Sundsvalls tingsrätt domar mot ett antal personer för inblandning i brott i samband med de s.k. Sidsjö-händelserna. Två tilltalade frikändes. Tingsrättens domar har överklagats i olika delar, dels av åklagaren, dels av flera av de tilltalade.

Share Öppna i ny flik

Samarbete med Vänersborgs tingsrätt

2024-03-22

 Nu gör vi det TILLSAMMANS!

Share Öppna i ny flik

Fälldes för grovt rattfylleri trots påstående om sömnkörning

2024-03-22

 En man som var alkoholpåverkad hade kört bil i ungefär sju kilometer. Han åtalades för rattfylleri, men invände att körningen måste ha skett i sömnen. Högsta domstolen har funnit att det är styrkt att föraren haft uppsåt till körningen och han har därför dömts för grovt rattfylleri.

Share Öppna i ny flik

Samarbete med Uddevalla tingsrätt

2024-03-22

 

Nu gör vi det TILLSAMMANS!

Uddevalla och Vänersborgs tingsrätt är geografiskt närbelägna varandra och lagmännen (Johan Sanner vid Uddevalla tingsrätt och Niclas Johannisson vid Vänersborgs tingsrätt) vill se ett utökat samarbete mellan de båda tingsrätterna.

Lagmännen vill minska sårbarheten, höja kvalitén på verksamheten och inte minst främja graden av samarbete inom Sveriges domstolar.

Johan Sanner och Niclas Johannisson har därför antagit de ...

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2024-03-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.