Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-06-23

 Regeringen har den 22 juni 2022 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd till kamerabevakning

2022-06-23

 Tillstånd till kamerabevakning av gata och torg; fråga om förutsättningarna för att bevilja tillstånd till kamerabevakning enligt 8 § kamerabevakningslagen (2018:1200)(Mål nr 5515-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6242-20).

Share Öppna i ny flik

Fällande domar i mål om bl.a. grova mutbrott, grova bokföringsbrott och trolöshet mot huvudman

2022-06-23

 Tingsrätten har idag dömt tre män – en tidigare VD och en tidigare vice VD vid det kommunala bostadsbolaget Östersundshem samt en lokal byggföretagare – till fleråriga fängelsestraff för bl.a. grova mutbrott.

Share Öppna i ny flik

Ett eller två bokföringsbrott?

2022-06-23

 Ett klargörande av hur man bör se på frågan om brottsenhet vid bokföringsbrott.

Share Öppna i ny flik

Polisen skulle ha beviljat tillstånd till allmän sammankomst i Uppsala men hade rätt att avslå på Välljärnsgatan 47 B i Västerås

2022-06-23

 Polismyndigheten har avslagit en persons ansökningar om att få hålla allmänna sammankomster i Uppsala den 1 maj 2022 och på Välljärnsgatan 47 B i Västerås den 11 maj 2022

Share Öppna i ny flik

Fyra döms och en frias i mål om bl.a. förberedelse till mord

2022-06-23

 Tingsrätten dömer tre personer till fängelse i fem år och fyra månader för bl.a. förberedelse till mord. En annan döms till fängelse i tre år och tio månader för stämpling till mord, och en femte frias helt.

Share Öppna i ny flik

Två nya lagmän till Kammarrätten i Stockholm

2022-06-22

 Regeringen har idag utnämnt Eva Lindeblad och Johan Lundmark till lagmän vid Kammarrätten i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd har lämnats till utökad lagring av använt kärnbränsle

2022-06-22

 Mark- och miljödomstolen har lämnat Svensk Kärnbränslehantering AB miljötillstånd för utökad lagring av använt kärnbränsle i Clab i Oskarshamn. Tillståndet har förenats med krav på utredning om dagvattenhantering och ytterligare säkerhetshöjande åtgärder.

Share Öppna i ny flik

Hovrättens dom gällande mordet i Notviken

2022-06-22

 Även hovrätten dömer den då 19-årige mannen för mordet i Notviken till fjorton års fängelse. Hovrätten frikänner däremot de två män som dömdes för medhjälp till mord och sänker straffet för den man som även vid tingsrätten dömdes för skyddande av brottsling.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-06-22

 Tidsfrist för förvar.