Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-01-25

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

De skador som uppstod när taket på ett möbelvaruhus i Boden rasade omfattas av försäkring

2024-01-25

 Efter stängningsdags på eftermiddagen den 25 mars 2018 rasade taket in på Mio möbelvaruhus i Boden. Vid raset totalförstördes butiksdelen och den egendom som fanns i byggnaden. Ägaren av fastigheten som byggnaden var belägen på hade en kombinerad företagsförsäkring och begärde ersättning av försäkringsbolaget, eftersom det var brister i takkonstruktionen som orsakat raset. Försäkringsbolaget menade att skadehändelsen var snölast och att sådana händelser inte täcktes av försäkringen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-01-23

 I domarbloggen har vi tidigare berättat om olika delar av Sveriges Domstolars internationella verksamhet. Arbetet är helt beroende av det engagemang som finns för internationella frågor hos medarbetare på landets olika domstolar. I slutet av varje år bjuder Domstolsverkets enhet för internationella relationer in samtliga aktiva experter till ett möte. Syftet med mötet är att ge möjlighet till ett utbyte av erfarenheter mellan experterna och att få inspiration inför det fortsatta arbetet. I veckans inlägg får du veta mer om expertmötet. Det är vår gästskribent Sebastian Nilhammer som berättar. ...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-01-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbesked om inkomstskatt ansett att det strider mot etableringsfriheten i EUF-fördraget att vägra ränteavdrag med stöd av 24 kap. 19 § första stycket inkomstskattelagen i en situation där de involverade företagen skulle ha haft koncernbidragsrätt om de hade varit svenska.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förvaring av skjutvapen

2024-01-19

 Fråga om särskilda skäl för tillstånd att förvara skjutvapen hos någon annan än hos vapeninnehavaren själv.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2024-01-18

 Fråga om självvald isolering i hemmet kan vara sådant socialt nedbrytande beteende som utgör grund för att bereda en person vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2024-01-16

 En tingsrättsdom som överklagats kan beaktas vid prövning av om en utlänning har rätt till uppehållstillstånd på grund av arbete.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om kriminalvård i anstalt

2024-01-16

 Fråga om Kriminalvården på grund av bestämmelsen om litispendens i förvaltningslagen varit förhindrad att pröva en ansökan om telefontillstånd, när ett tidigare beslut avseende tillstånd att ringa till samma person överklagats till domstol

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-01-16

 Från och med den 1 januari 2024 har straffen skärpts för tolv brott som anses ha en tydlig koppling till det ökade grova våldet i samhället. I dagens blogginlägget kan du läsa om vilka brott som omfattas och varför riksdagen har beslutat om lagändringarna.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-01-15

 

Målen gällde rätten att ta del av raderade e-postmeddelanden som var möjliga att återskapa genom e-postsystemets funktion ”Återskapa borttagna objekt”. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att e-postmeddelandena inte längre hanterades inom respektive myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information. E-postmeddelandena var därför säkerhetskopior och inte allmänna handlingar.