Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-06-20

 Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-06-17

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om anslutning av enskild väg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord den 11 november 2021 i Gävle

2022-06-17

 Domen i B 3622-21 är framflyttad från den 17 juni 2022 till den 23 juni 2022.

Share Öppna i ny flik

Fråga om rättegångskostnader

2022-06-17

 

Frågan i målet har varit om en part genom vårdslöshet eller försummelse i rättegången i Patent- och marknadsdomstolen har orsakat rättegångskostnader för motparten och om parten därför är skyldig att enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken ersätta dessa kostnader.

Patent- och marknadsöverdomstolen har – till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen – bedömt att det i detta fall inte fanns förutsättningar att enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalke...

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-06-17

 Regeringen har den 16 juni 2022 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-06-17

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Ändrad huvudförhandlingsplan i mål mot två före detta advokater

2022-06-17

 Huvudförhandlingsplanen i målet mot två före detta advokater har ändrats. I samband med åtalspunkt 3 kommer även stämningsansökan i mål B 4973-22 avseende brottsmisstanke om brott mot yppandeförbud att behandlas. Ändringarna berör framför allt förhandlingsdag fyra den 21 juni 2022.

Share Öppna i ny flik

En konkursförvaltares utlägg för att öppna ett bankkonto är en konkurskostnad

2022-06-17

 Högsta domstolen har prövat frågan om en konkursförvaltares utlägg för att öppna ett bankkonto ska anses vara en konkurskostnad eller en s.k. massakostnad.

Share Öppna i ny flik

Kan man överklaga samma beslut två gånger?

2022-06-17

 Om hovrätten har avgjort ett överklagande i sak får ett nytt överklagande inte prövas. Det gäller även om det nya överklagandet görs inom överklagandetiden. Överklagandet ska då i stället avvisas.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom i Flugsvamp 2.0-målet

2022-06-17

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål där en man åtalats för att ha varit administratör och ansvarig för narkotikamarknadsplatsen Flugsvamp 2.0 på internet. Tingsrätten frikände mannen från den delen av åtalet, men hovrätten har kommit fram till att bevisningen är tillräcklig för en fällande dom. Mannen har därför dömts för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i 11 år och 8 månader.