Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En våldtäkt under knivhot bedöms som grovt brott

2022-03-01

 En våldtäkt som genomfördes under knivhot bedöms med hänsyn till samtliga omständigheter som grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Förslag för bättre kostnadskontroll av ersättningar till rättsliga biträden

2022-03-01

 Domstolsverket har på regeringens uppdrag analyserat varför kostnaderna för rättsliga biträden ökat under flera år och har idag också lämnat förslag på åtgärder för att skapa en bättre kostnadskontroll.

Share Öppna i ny flik

Döms till fängelse för att ha tillverkat termosbomber

2022-03-01

 Känd företagare döms för att ha tillverkat termosbomber och förvarat narkotika i sin industrilokal i Tyringe. Tingsrätten tror inte på hans försvar om att han köpt in 172 termosar för att ha till kommande filminspelningar. Tingsrätten tror inte heller på att hans DNA hittats på fyra olika termosbomber i Malmö och Borås för att han sålt stubintråd till folk i filmbranschen.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-03-01

 Bestämmelsen om unionsföreträde ska tillämpas vid en ansökan om förlängning av ett uppehållstillstånd som har meddelats med stöd av 5 kap. 15 a § utlänningslagen.

Share Öppna i ny flik

Långsiktighet för domstolarna tryggar demokratin

2022-02-28

 Med budgetunderlag för 2023–2025 inlämnat trycker Sveriges Domstolar på ett fortsatt behov av långsiktighet och balans mellan myndigheterna. - För att domstolarna ska kunna fullgöra sin för demokratin grundläggande uppgift, måste medelstilldelningen fortsatt präglas av långsiktighet, säger Thomas Rolén, Domstolsverkets generaldirektör.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-02-28

 När en familjemedlem för fram nya asylskäl hos migrationsdomstolen ska prövningen av hela familjens rätt till uppehållstillstånd hållas samman fram till att familjens rätt att stanna i Sverige kan avgöras.

Share Öppna i ny flik

Malmö tingsrätt berättar om sin verksamhet

2022-02-25

 Malmö tingsrätt presenterar nu sin verksamhetsberättelse för 2021. Den innehåller bl.a. en redogörelse för årets verksamhetsutveckling och en uppföljning av tingsrättens resultat och statistik.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2022-02-25

 Assistansersättning; fråga om begreppet skola i 106 kap. 24 § fjärde punkten socialförsäkringsbalken även omfattar skolformen kommunal vuxenutbildning (Mål nr 7294-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1156-21).

Share Öppna i ny flik

Beslut om obehörighetsförklaring återförvisas till tingsrätten

2022-02-25

 Örebro tingsrätt förklarade en advokat obehörig att verka vid domstolen utan att först ge advokaten möjlighet att yttra sig över frågan eller över det material som låg till grund för beslutet. Genom att fatta beslut utan att låta advokaten komma till tals har tingsrätten åsidosatt en väsentlig regel för rättssäkerheten. Beslutet undanröjs därför och målet återförvisas till tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Döms att betala 64 000 kr i böter för drönarfilmer utlagda på Youtube

2022-02-25

 En man hade lagt ut filmer tagna från drönare på sin Youtubekanal. Eftersom han inte ansökt om spridningstillstånd för filmerna döms han nu av hovrätten att betala 64 000 kr i böter.