Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2024-05-27

 Affärsverket svenska kraftnät har ansetts ha klagorätt i ärenden om vilka nätanslutningskrav som ska tillämpas vid en återanslutning till elnätet av moderniserade kraftproduktionsmoduler.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-05-27

 En arbetsgivare som förser sina anställda med förmånscyklar mot att de avstår från en del av sin bruttolön har ansetts tillhandahålla tjänster mot ersättning som kan bli föremål för mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-05-27

 Ett bolag vars verksamhet består i produktutveckling av utrustning till bilar har installerat testutrustning i de anställdas förmånsbilar. Bilarna har ansetts användas i bolagets verksamhet även när de körs privat, vilket innebär att den ingående mervärdesskatt som hänför sig till driftskostnaderna för bilarna får dras av. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

2024-05-24

 Fråga om det var rätt av kammarrätten att tillämpa den milkostnadsschablon som gäller för resa med egen bil på ett utlägg för hyrbil som ett offentligt biträde haft för att inställa sig till en muntlig förhandling (Mål nr 7463-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 4116-22).

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2024-05-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar vecka 21

2024-05-23

 Regeringen har den 23 maj utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet

2024-05-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt kammarrättens beslut att vägra prövningstillstånd i ett mål om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet eftersom det inte krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva överklagandet.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-05-21

 Den 9 juni är det EU-val och med anledning av valet kommer bloggen den här veckan att handla om hur EU-rätten blir till och hur den fungerar. Dessutom ska vi visa några exempel på hur EU-rätten har fått betydelse i våra svenska domstolar. Det är Isak Lefvert, notarie på Södertörns tingsrätt, som har skrivit inlägget.

Share Öppna i ny flik

Förutsättningar för att döma till skyddstillsyn med kontraktsvård

2024-05-20

 Högsta domstolen bedömer att förutsättningarna är uppfyllda för att döma en tilltalad till skyddstillsyn med kontraktsvård när det fängelsestraff som annars skulle dömts ut uppgår till två år och fyra månader. Att den tilltalade varit häktad i cirka tio månader vägs in vid bedömningen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-05-20

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål nr UM 4202-24.