Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-04-03

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-04-02

 Dagens ämne för Domarbloggen är laglighetsprövning. Det är en av de 600 typer av mål som hanteras av förvaltningsdomstolarna. Vår gästskribent heter Alicia Karlsson och hon arbetar som jurist på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-03-27

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Ingen giltig ursäkt för nya omständigheter i upphandlingsmål

2024-03-27

 Ett bolag har i ett överklagande till kammarrätten fört fram att Försvarets materielverk i en upphandling har brutit mot principerna om likabehandling och öppenhet.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar v.13

2024-03-27

 Regeringen har den 27 mars utnämnt

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-03-27

 Uppgifter i en handling som en kommuns socialtjänst skickat till ett kommunalförbund för översättning omfattades inte av socialtjänstsekretess hos kommunalförbundet.

Share Öppna i ny flik

En tilltalad får inte anslutningsöverklaga ett skadestånd till följd av att åklagaren har överklagat i fråga om straffansvar

2024-03-27

 

En part som vill överklaga en tingsrätts dom ska göra det inom tre veckor från den dag då domen meddelades. Om ena parten överklagat tingsrättens dom har motparten rätt att anslutningsvis överklaga domen inom en vecka från den dag då den ordinarie klagotiden gick ut.

En tilltalad dömdes av tingsrätten för att ha misshandlat en person vid ett tillfälle men friades från att ha misshandlat personen vid ett annat tillfälle. Han dömdes även att betala visst skadestånd till personen. &...

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om sexuellt övergrepp

2024-03-27

 Högsta domstolen behandlar i ett avgörande under vilka förutsättningar ett agerande – som inte innefattar någon direkt fysisk beröring – kan utgöra en sexuell handling i den mening som krävs för ansvar för sexuellt övergrepp. Domstolen konstaterar i avgörandet att det – med hänsyn till omständigheterna – kan utgöra en sexuell handling att gärningspersonen placerar sitt könsorgan i omedelbar närhet av målsägandens mun, även om ingen beröring sker.

Share Öppna i ny flik

Tranås-målet

2024-03-27

 Planering av huvudförhandlingen

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-03-27

 En vanlig typ av mål på tingsrätten är tvister om vårdnad, boende och umgänge när det gäller barn. För att lära oss mer om hur de barn tvisterna handlar om har det och hur barn påverkas av föräldrars tvister hade vi för några veckor sedan besök av Anna Norlén som höll en lunchföreläsning för oss. Hon är legitimerad psykolog och psykoterapeut och verksam vid Ericastiftelsen, som arbetar för att minska barns och ungas psykiska ohälsa. Anna berättade för oss vad forskningen vet om barns hälsa, utveckling och behov i svåra vårdnadstvister. Veckans blogginlägg handlar om Annas föreläsning. Det är d...