Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-12-15

Länk till den engelskspråkiga webbplatsen:

Supreme Administrative Court