Verksamhetsberättelse 2021: Pandemianpassad målhantering i Högsta förvaltningsdomstolen – med bibehållen snabbhet, effektivitet och rättssäkerhet

2022-02-25

Högsta förvaltningsdomstolen har under 2021 meddelat vägledande avgöranden inom rättsområden som representerar vitt skilda delar av samhällslivet, bland annat om bostadsbidrag till boendeföräldrar som inte har vårdnaden om barnen, moms vid försäljning av elektroniska läromedel, skatt på plastbärkassar och ansvaret för socialtjänsten i en kommun för att bistå en familj som fått hjälp att flytta till en annan. Du kan läsa om dessa och andra rättsfall i verksamhetsberättelsen.

– Utvecklingen med en ökande inströmning av mål håller i sig. Samtidigt fortsätter domstolen att avgöra mål i god takt och balanserna har inte ökat nämnvärt. Tack vare utvecklingen av vårt digitala arbetssätt och möjligheterna till distansarbete har HFD trots coronapandemin kunnat hålla en normal arbetstakt i målhanteringen. Jag kan konstatera att vi når det allmänna målet om en snabb, effektiv och rättssäker målhantering, säger ordförande Helena Jäderblom.

Mål om tvångsvård och om socialförsäkring har ökat markant medan skattemålen minskar. 

– Flödet av och karaktären på HFD:s mål speglar vår samtid i frågor som rör enskildas förhållande till det offentliga, till exempel i mål som på ett eller annat sätt har anknytning till pandemin, säger Helena Jäderblom.

I verksamhetsberättelsen finns intervjuer med medarbetare ur olika personalkategorier, bland annat med nytillträdda justitierådet Linda Haggren, med fd justitierådet, numera chefs-JO Erik Nymansson samt med den erfarna domstolshandläggaren Ditte Vinnå. Eftersom året till stora delar präglades av pandemin var möjligheterna till besök och resor begränsad. Domstolen kunde dock göra ett par utbyten med domstolar i andra europeiska länder samt ta emot ett besök från Europadomstolen.

Verksamhetsberättelse 2021pdf