Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ogillande dom avseende ytterligare betalningsskyldighet hindrar ny talan om fel på det utförda arbetet

2021-06-08

 En doms rättskraft hindrar att en ny talan förs om samma sak. Sedan tidigare gäller att rättskraften av en dom på betalningsskyldighet avseende utfört arbete medför att det inte är möjligt att väcka en ny talan och yrka prisavdrag för att det varit fel på arbetet. Högsta domstolen slår nu fast att detta gäller även när yrkandet om betalning i den första domen ogillas.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om matchfixning

2021-06-07

 Tingsrätten friar en fotbollsspelare som åtalats för matchfixning i en match i allsvenskan. Två personer som spelat om pengar på matchen frias också. Den ene av dessa och en målvakt döms dock för matchfixning i samband med sex matcher i division 3.

Share Öppna i ny flik

I mål gällande skjutningen på Nordost i augusti 2020, grovt vapenbrott m.m. döms fyra män till fängelse mellan sex månader och nio år

2021-06-07

 Det blev fällande domar för de fyra personer som åtalats för försök till mord, grovt vapenbrott, narkotikabrott med mera. Tingsrätten har bedömt att samtliga tillhör en kriminell gruppering som på grund av tidigare konflikter med en annan gruppering beslutat sig för att hämnas.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om gravrätt enligt begravningslagen

2021-06-04

 Fråga om under vilka förutsättningar fler personer än den först antecknade gravrättsinnehavaren kan antecknas som gravrättsinnehavare till en grav. (Mål nr 755-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4361-20).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om gravrätt enligt begravningslagen

2021-06-04

 Fråga om under vilka förutsättningar fler än den först antecknade gravrättsinnehavaren kan antecknas som gravrättsinnehavare till en grav. (Mål nr 2667-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1677-20).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2021-06-03

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat hur den sjukpenninggrundande inkomsten ska beräknas för en försäkrad som har beviljats livränta på grund av en arbetsskada och som har förvärvsförmåga även efter arbetsskadan men som saknar ett arbete.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ändring av föreskrift i stiftelseförordnande

2021-06-03

 Fråga om synnerliga skäl för att ändra en stiftelses ändamålsföreskrifter.

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk undersökning i Vetlandamålet

2021-06-03

 Efter fortsatt enskild överläggning den 3 juni 2021 har tingsrätten beslutat att rättspsykiatrisk undersökning ska utföras beträffande den tilltalade i målet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ändring av föreskrift i stiftelseförordnande

2021-06-03

 Fråga om synnerliga skäl för att ändra en stiftelses ändamålsföreskrifter.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2021-06-03

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målen prövat hur utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag vars enda tillgång består av en fordran på säljaren ska bestämmas vid tillämpningen av den s.k. beloppsspärren.