Fängelsestraff för våldtäkt och andra sexualbrott i Täby med flera platser

2021-06-09

Det har rört sig om brott av överfallskaraktär mot nio olika kvinnor som varit okända för mannen. Gärningarna har ägt rum som­mar­tid, mestadels i anslutning till badplatser. Mannen, som är i 30-årsåldern, har erkänt gär­ningarna så gott som fullt ut men ansett att de allvarligaste brotten inte ska rubriceras som grova.

Det som skiljer domen från åtalet är att tingsrätten har bedömt en gärning i Täby som våldtäkt medan åklagaren yrkade ansvar för grov våldtäkt. Tingsrätten anser att det rör sig om en mycket allvarlig våldtäkt (målsäganden tvingades under knivhot att utföra oralsex på mannen och blev filmad) men att den vid jämförelse med andra fall inte når upp till att rubriceras som grov.

Vid ett annat tillfälle, i Uppsala, tog mannen stryptag på en kvinna och tvingande henne att onanera åt mannen. Där har tingsrätten instämt i åklagarens rubricering grovt sexuellt övergrepp. De sju fallen av sexuellt ofredande (olika platser norr om Stockholm) består i att mannen tagit kvinnorna på brösten eller rumpan, ibland har han tagit armen om dem och en gång hotat med kniv. Mannen, som tidigare är ostraffad, har förklarat gärningarna med att han vid aktuell tid mådde mycket dåligt och försökte lindra sin ångest.

– Två av gärningarna sticker ut som särskilt allvarliga. Men även i de övriga delarna av målet har det av målsägandena uppfattats som mycket skrämmande att en främmande person kommit fram och förgripit sig på dem. Av deras berättelser framgår att de har drabbats hårt psykiskt och att detta har suttit i långt efteråt, även i fall där gärningarna har varit rätt hastigt övergående, säger rådmannen Mikael Swahn.

Mannen genomgick före huvudförhandlingen en rättspsykiatrisk undersökning (RPU) som kom till slutsatsen att han inte lider av en allvarlig psykisk störning och inte heller gjorde det vid brottstillfällena. Mannen menar att hans dåliga psykiska mående vid tiden för brotten var sådant att det ska betraktas som en allvarlig psykisk störning. Tingsrätten sade nej till mannens begäran att inhämta ett yttrande över RPU:n från Socialstyrelsens rättsliga råd och bedömde att påföljden skulle bestämmas till fängelse.

Ett samlat s.k. straffmätningsvärde för gärningarna bedöms ligga på fyra år och sex månader. Mannen ska betala skadestånd till målsägandena med sammanlagt ca 370 000 kr. Kraven på skadestånd är medgivna, så tingsrätten har inte gjort någon prövning av beloppen utan det som har yrkats döms ut.