Ny publikation: Rättshjälp och taxor 2024

2023-12-18

Rättshjälp och taxor kommer ut en gång per år och innehåller Domstolsverkets regler om rättshjälp samt ersättning till rättsliga biträden och tolkar. Domstolsverkets reviderade föreskrifter om ersättning träder i kraft den 1 januari 2024.

Sammanställning föreskrifter 2024Om Sveriges Domstolar