Malmö tingsrätt berättar om sin verksamhet

2022-02-25

I sin inledning berättar lagmannen Johan Kvart om verksamheten, som trots den pågående pandemin har kunnat bedrivas effektivt och rättssäkert och med hög kvalité. 

Tingsrätten har under året avslutat nästan 14 000 mål och ärenden samt genomfört flera verksamhetsutvecklingsinsatser, bl.a. inom digitalisering och kommunikation. Samtidigt har en rad nya styrdokument tagits fram. 

Johan Kvart konstaterar:

- Vi är mycket stolta över det vi har åstadkommit under året. Som framgår av vår verksamhetsplan för 2022 – 2024 har vi inte heller lägre ambitioner för de kommande åren. Vår vision är att vara Sveriges främsta tingsrätt och den förpliktar till fortsatt utveckling.

Du kan ta del av hela verksamhetsberättelsen längre ned på sidan under bifogade filer.