Inget prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål om mord med mera

2024-05-03

Högsta domstolen har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd när det gäller fyra av överklagandena, bland annat överklagandena från de personer som dömts för mordet. Det innebär att hovrättens dom står fast i dessa delar.

När det gäller överklagandet från en femte person som har dömts för grovt vapenbrott och överklagat endast i fråga om påföljden har Högsta domstolen beslutat att skicka överklagandet till riksåklagaren för yttrande. Domstolen kommer senare att ta ställning till frågan om prövningstillstånd för den personens del.