Information om ett avgörande som meddelades den 28 december 2023

2023-12-29

Högsta domstolen meddelade den 28 december 2023 ett avgörande rörande påföljd (mål B 2977-22). Högsta domstolen har därefter nåtts av beskedet att den person som var tilltalad i målet har avlidit och att detta skedde innan målet avgjordes av domstolen.

Högsta domstolen beklagar detta och har varit i kontakt med de anhöriga.

Det är inte möjligt att helt undvika sådana här situationer. Högsta domstolen behandlar ett stort antal mål varje år med många inblandade. Information om att någon har avlidit når inte alltid domstolen.

Högsta domstolen har beslutat att avgörandet i detta skede inte kommer att finnas publicerat på webbplatsen.