Hovrätten dömer fem personer för våldsamt upplopp i Rinkeby på långfredagen 2022

2023-05-09

I samband med att Rasmus Paludan skulle hålla en allmän sammankomst på långfredagen 2022 i Rinkeby, Spånga, utsattes poliser för stenkastning vid olika tillfällen. Solna tingsrätt frikände i december 2022 de sex personer som åtalats för våldsamt upplopp avseende ett av dessa tillfällen.

Hovrätten anser beträffande fem av de tilltalade att det är styrkt att de genom sina handlingar deltog i den folksamling som gick till gemensamt angrepp mot poliser och utövade våld. Eftersom de var deltagare i folksamlingen döms dessa fem personer för våldsamt upplopp.

- Att det inte är visat om någon polis träffades av föremål som just de tilltalade kastade, saknar betydelse för frågan om de ska dömas för våldsamt upplopp. Detta beror på att straffbestämmelsen om våldsamt upplopp är utformad på så sätt att alla som deltagit i folksamlingens förehavanden bär ett ansvar för vad folksamlingen som sådan har gjort, säger Ulrika Carlehäll, hovrättslagman.

Två av de tilltalade döms till fängelse i två månader. En person, som var 18 år vid tidpunkten för brottet, döms till villkorlig dom med samhällstjänst. Påföljden för de två personer som var 15 år bestäms till ungdomstjänst.

En person frikänns.