Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om bl.a. mord på resecentrum i Linköping; B 1656-21

2021-10-01

 Tingsrätten har idag meddelat dom i brottmålet gällande mord och grovt olaga hot på resecentrum i Linköping.

Share Öppna i ny flik

Polismyndigheten har överträtt brottsdatalagen

2021-09-30

 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har i ett tillsynsbeslut kommit fram till att polisanställdas användning av en applikation för ansiktsigenkänning innebär en överträdelse av brottsdatalagen. IMY har därför påfört Polismyndigheten en sanktionsavgift. Förvaltningsrätten ändrar inte det överklagade beslutet.

Share Öppna i ny flik

Förtroendet för domstolarna ska undersökas

2021-09-30

 De allmänna domstolarna i Norrbottens och Västerbottens län inleder den 1 oktober 2021 en brukarundersökning för att mäta förtroendet för domstolarna.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avaktualisering som arbetssökande

2021-09-30

 Fråga om Arbetsförmedlingens åtgärd att avaktualisera en arbetssökande utgör ett överklagbart beslut och, i så fall, om åtgärden har stöd i rättsordningen. (Mål nr 1330-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2416-20).

Share Öppna i ny flik

Ny information till åhörare i målet om grovt folkrättsbrott i Iran

2021-09-30

 Från och med den 1 oktober 2021 kommer åhörare att anvisas till Rådhuset.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten frikänner f.d. ordförande för Göteborgs kommunstyrelse från grovt förtal

2021-09-30

 Liksom tingsrätten har hovrätten i dag frikänt en kommunpolitiker från grovt förtal av två kvinnor som i samhällsdebatten varit verksamma för muslimers rättigheter. Åtalet avsåg sex inlägg som gjorts på politikerns personliga blogg. De två målsägandena ska tillsammans betala politikerns rättegångskostnader i hovrätten med 376 300 kr.

Share Öppna i ny flik

New information to the audience in the case regarding serious crime against international law and murder in Iran during 1988

2021-09-30

 So far during the main hearing, audience seats for the public has been provided in a side room at Bergsgatan 50.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om serveringstillstånd

2021-09-29

 Fråga om ett beslut att återkalla ett serveringstillstånd på grund av bristande ekonomisk lämplighet är ett beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 6 kap. 38 § 3 kommunallagen (2017:725) och därför inte får delegeras. (Mål nr 6330-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4292-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-09-28

 Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-09-28

 Veckans inlägg handlar om rättspsykiatrisk undersökning som domstolen kan besluta om i brottmål. Vad är det och när blir det aktuellt? Hur går utredningen till? Kan man lura utredningsteamet? Detta är några av de frågor som behandlas i inlägget.