Chefsbyte på Örebro tingsrätt

2021-10-01

Örebro tingsrätt har sedan en längre tid haft utmaningar, till exempel hög personalomsättning. Detta samtidigt som man genomfört stora organisatoriska förändringar och hanterat effekterna av pandemin. Det är bland annat mot bakgrund av detta som Björn Lindén beslutat att avgå.

 

- Det har inte varit ett enkelt beslut, men efter noggrant övervägande har jag kommit fram till att det är det bästa för domstolen i den situation vi befinner oss. Jag välkomnar Lars-Gunnar Lundh, som nu under en övergångsperiod tar över ledarskapet för Örebro tingsrätt, säger Björn Lindén.

 

I väntan på att en ordinarie domstolschef utses har Lars-Gunnar Lundh, nu lagman vid Västmanlands tingsrätt, tillfrågats och accepterat att gå in som tillförordnad lagman från och med den 5 oktober. Lars-Gunnar Lundh har lång erfarenhet som chef och har tidigare bland annat arbetat i Justitiedepartementet med domstolsfrågor.

 

- Det är med stor ödmjukhet jag tar mig an den här uppgiften och jag har all respekt för att det finns utmaningar som den förra ledningen arbetat med för att lösa, säger Lars-Gunnar Lundh.

 

Så snart en ny ordinarie lagman är utsedd för Örebro tingsrätt kommer Lars-Gunnar Lundh att återgå till sitt arbete som lagman vid Västmanlands tingsrätt.