Ett e-postmeddelande som fastnat i ett spamfilter hos en myndighet har kommit in i tid

2024-01-03

En samhällsbyggnadsnämnd beslutade om ett rättelseföreläggande och en byggsanktionsavgift mot två personer. Sista dag för att överklaga nämndens beslut var den 5 maj 2021. Ett överklagande skickades via e-post in den 5 maj 2021 kl. 23.57 till den e-postadress som nämnden anvisat.

E-postmeddelandet nådde kommunens datanätverk någon eller några sekunder efter att det hade skickats men det fastnade i ett spamfilter i cirka 30 minuter. Därefter skickades det till nämndens elektroniska brevlåda och det registrerades som inkommet den 6 maj 2021 kl. 00.27.

Högsta domstolen har fastställt att överklagandet, som nått den mottagande myndighetens datanätverk i rätt tid, ska anses ha kommit in i tid.