Dom i mål angående mord i stadsdelen Teleborg i Växjö

2023-05-09

Det var på sent på eftermiddagen den 22 november 2022 som mannen begav sig till målsägandens bostad på Stamvägen i Växjö. Mannen laddade sitt vapen efter att ha parkerat sin bil i närheten av målsägandens bostad, stoppade därefter vapnet i en plastsäck för att det inte skulle vara synligt, promenerade till målsägandens bostad och sköt denne. Målsäganden avled av skadorna. Mannen greps av polis dagen därpå på en campingplats i Tingsryd.

Mannen har erkänt att han har skjutit ihjäl målsäganden och har för polisen pekat ut platsen där han gjorde sig av med mordvapnet. Mannen hade under flera år ångrat och ältat en fastighetsförsäljning som målsäganden hade förmedlat åt denne år 2017 och närde ett starkt hat mot målsäganden. Mordet ägde rum på dagen fem år efter att fastigheten hade sålts. Tingsrätten anser att mordet inte var en stundens ingivelse från mannens sida utan att det föregåtts av noggrann planering. Mannen avfyrade vapnet i direkt anslutning till att målsäganden hade öppnat sin ytterdörr efter att mannen hade ringt på dörrklockan. Målsäganden hade således inte någon som helst möjlighet att ta skydd eller försvara sig. Brottet var en hämndaktion från 73-åringens sida och framstår som en ren avrättning. Straffvärdet är så högt att fängelse på livstid har varit utgångspunkten vid straffmätningen.

Vid bedömningen av straffets längd har tingsrätten också vägt in gärningsmannens ålder, att han på grund av en psykisk störning hade nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande och att han har lämnat uppgifter som varit av väsentlig betydelse för utredningen av brottet. Med beaktande av samtliga omständigheter har tingsrätten bestämt straffet till fängelse i 16 år.

 

 

Sida för uppmärksammat mål: B 5997-22Om tingsrätten