Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-02-28

När en familjemedlem för fram nya asylskäl först hos migrationsdomstolen ska utgångspunkten vara att prövningen av familjemedlemmarnas rätt till uppehållstillstånd hålls samman fram till att hela familjens rätt att stanna i Sverige kan avgöras.