Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-02-24

 Rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Målet gällande straffet för mord

2021-02-24

 Högsta domstolen kommer den 26 februari 2021 att meddela dom i mål angående straffet för mord efter 2020-års ändringar av mordbestämmelsen.

Share Öppna i ny flik

Stängning av bibliotek inte olaglig

2021-02-23

 En kommuninvånare i Karlstad överklagade kommunens beslut om att tillfälligt stänga biblioteken. Förvaltningsrätten har nu i en dom kommit fram till att kommunens beslut inte strider mot kommunallagen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-02-23

 Södertörns tingsrätt har nu varit med i projektet Snabbare lagföring under ett års tid. Domaren Fredrik Nydén summerar våra erfarenheter och berättar om framtiden för projektet i veckans inlägg.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-02-23

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då klaganden ändrat beskrivningen av omständigheterna i förhållande till den beskrivning som lämnats inför Skatterättsnämndens prövning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-02-22

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål UM 12381-20.

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om förhållandet mellan innehav och bruk av narkotika

2021-02-22

 I rättsfallet slås fast att den som döms för att ha innehaft narkotika av visst slag ska dömas särskilt också för bruk av narkotika av annat slag, även om den brukade narkotikan tidigare har innehafts samtidigt.

Share Öppna i ny flik

B 10010-20 Mordförsök i Järfälla den 19 maj 2020

2021-02-22

 Tingsrätten har idag dömt fyra personer för inblandning i ett mordförsök vid en busshållplats i Järfälla på morgonen den 19 maj 2020.

Share Öppna i ny flik

Nej till solcellsanläggning på Säffle kyrkas tak

2021-02-22

 Förvaltningsrätten har upphävt länsstyrelsens beslut att ge tillstånd enligt kulturmiljölagen för installation av en solcellsanläggning på Säffle kyrkas tak.

Share Öppna i ny flik

Domstolarna under press: nästan en halv miljon nya mål 2020

2021-02-22

 Under 2020 strömmade det in nästan en halv miljon nya mål till landets domstolar. Det är fler än någonsin och en ökning med 27 procent på fem år. Det visar årsredovisningen från Sveriges Domstolar som idag skickas till regeringen. Samtidigt ökade användningen av videoteknik stort och bidrog till att förhandlingar kunde genomföras trots pågående pandemi.