Domstolarna under press: nästan en halv miljon nya mål 2020

2021-02-22

Antalet mål som kom till landets 80 domstolar fortsatte att öka även under 2020 och landade på 491 754, fem procent fler än 2019. Migrationsmålen står för en del av de senaste årens ökning, men även utan dem syns en ökning.

– Domstolarna har jobbat hårt, ställt om och totalt sett avgjort fler mål under året, trots pandemin. Men den här utvecklingen är förstås inte hållbar på sikt. Det kommer krävas mer resurser för att upprätthålla rättssäkerheten och minska risken för att enskilda påverkas negativt, något vi kommer återkomma till, säger Domstolsverkets generaldirektör, Thomas Rolén.

Vid tingsrätterna ökade antalet brottmål och ärenden om företagsrekonstruktioner. Pandemin innebar också att förvaltningsrätterna fick hantera nya typer av mål, till exempel mål om stöd vid korttidsarbete och permittering.

Hack i kurvan

Tack vare betydande insatser har samtliga domstolsslag ökat antalet avgjorda mål. Det resulterade i att balanserna (antalet oavgjorda mål) kunde pressas ned något under året.

– Men det kommer enbart vara ett hack i kurvan för sett över en längre period går utvecklingen åt fel håll, säger Thomas Rolén.

Även pandemin satte press på domstolarna under året och var en bidragande orsak till att antalet inställda förhandlingar ökade för att sedan sjunka tillbaka till normala nivåer runt 20 procent mot slutet av året.

Pandemin påverkade

Samtidigt har domstolarna arbetat hårt med att ställa om, dels med olika skyddsåtgärder för att begränsa spridningen av covid-19, dels med en kraftig ökning av videokonferenssamtal i förhandlingar där det varit möjligt och med bibehållen rättssäkerhet.

I årsredovisningen för 2020 kan man också läsa om detta:

Domstolarna avgjorde 495 816 mål. En rekordhög nivå och ökning med över 30 procent sedan 2016. 127 553 digitala uppkopplingar gjordes under förhandling. En ökning med 82 procent jämfört med året innan. Andelen inställda förhandlingar ökade från 20 till 21,9 procent. Under 2020 fanns 164 499 mål i balansen (icke avgjorda mål). En liten minskning jämfört med 2019 då det var 168 411. Arbetet med snabbförfarande i domstol byggdes ut och ännu fler domstolar kommer ansluta under 2021. Utökad beredskap under kvällar och helger infördes vid landets tingsrätter. Under 2020 drev Domstolsverket ett drygt 60-tal lokalprojekt på ett 40-tal domstolar fördelade över hela landet. Införandet av fasta säkerhetskontroller på flera domstolar har bidragit till ökad säkerhet. 42 domstolar har i dag kontroller. Årsredovisning 2020Om Sveriges Domstolar