Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om energiskatt m.m.

2023-03-21

 Fråga om skattebefrielse ska medges för bränsle som förbrukats vid framställning av elektrisk kraft som i sig inte är skattepliktig men som i sin tur förbrukas vid framställningen av skattepliktig elektrisk kraft (Mål nr 4459-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 494-21).

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har uppdaterat huvudförhandlingsplanen i mål om grovt spioneri m.m.

2023-03-21

 Hovrätten har uppdaterat huvudförhandlingsplanen i fråga om de offentliga delarna i målet om grovt spioneri.

Share Öppna i ny flik

Nacka tingsrätt utfärdar stämning i klimatmålet

2023-03-21

 Tingsrätten har i dag utfärdat stämning i ett uppmärksammat grupptalemål. I målet har framställts krav på att tingsrätten ska fastställa att staten har en skyldighet att vidta vissa angivna åtgärder för att begränsa klimatförändringar.

Share Öppna i ny flik

Åtal väntas i mål om misstänkt mord

2023-03-21

 Idag, senast klockan 11.00, förväntas åtal inkomma i Växjö tingsrätts mål B 5997-22, där en man suttit häktad sedan november förra året misstänkt för mord.

Share Öppna i ny flik

Uppmärksammad dom från Hovrätten för Västra Sverige har överklagats till Högsta domstolen

2023-03-20

 Högsta domstolen har mottagit ett överklagande avseende en dom från Hovrätten för Västra Sverige genom vilken hovrätten ogillade ett åtal för våldtäkt mot barn vid två tillfällen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-03-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbesked om mervärdesskatt ansett att en tjänst som förvärvas i syfte att anlägga en vindkraftspark till havs i Sveriges ekonomiska zon utgör en tjänst med anknytning till en fastighet som är belägen i landet.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer man för mord och mordförsök i Helsingborg

2023-03-20

 Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer en 26-åring för mord och mordförsök till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Två män döms för mord och grovt rån i Oskarshamn

2023-03-20

 En funktionshindrad man rånades och mördades på öppen gata i september 2022 i Oskarshamn. Kalmar tingsrätt dömer nu två män; den ene för mord och grovt rån till livstids fängelse, den andre för grovt rån till sex års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2023-03-17

 Fråga om en bed and breakfast-verksamhet som en person bedriver i sin privatbostadsfastighet ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital

Share Öppna i ny flik

Kvittning av rättegångskostnader vid återkallelse av ett ärende om verkställighet

2023-03-17

 Rumänien förpliktades i en skiljedom att betala en stor summa pengar i en investeringstvist. Kärandena i tvisten ansökte om verkställighet av skiljedomen. EU-kommissionen beslutade att det skulle strida mot EU-rätten att betala ut beloppen enligt domen och Rumänien betalade inte. Kommissionens beslut upphävdes av EU-tribunalen. Då betalade Rumänien, bland annat med hänvisning till tribunalens beslut, och ansökan om verkställighet av skiljedomen återkallades.