Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt bidragsbrott

2021-12-20

 En nu 68-årig man döms tillsammans med flera familjemedlemmar för grovt bidragsbrott avseende utbetald assistansersättning. Två av mannens assistenter döms för penningtvättsbrott.

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande

2021-12-20

 Två män frias för medverkan vid mordförsöket på Hyacintgatan Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i målet mot två män som var åtalade för försök till mord och medhjälp till försök till mord på Hyacintgatan den 26 november förra året. En av männen döms för grovt vapenbrott till fängelse i 10 månader. Den andre mannen frikänns från åtalet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om arbetsgivaravgifter m.m.

2021-12-20

 Fråga om arbetsgivaravgifter ska utgå vid jultidningsförsäljning (Mål nr 2916-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2431-20).

Share Öppna i ny flik

Rätt att ta ut skattetillägg av mobilspelsbolag

2021-12-17

 Det saknas skäl att befria Midasplayer AB från skattetilläggen uppgående till sammanlagt cirka 132 miljoner kronor. Omständigheterna är inte sådana att det sammantaget kan anses oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt belopp.

Share Öppna i ny flik

En testamentstagare som fått viss egendom behöver inte lämna tillbaka den för betalning av annat än den dödes skulder

2021-12-17

 Högsta domstolen konstaterar att den som har fått viss egendom genom testamente enligt ärvdabalkens regler kan vara skyldig att lämna tillbaka egendomen för betalning av den dödes skulder, men däremot inte för att dödsboets andra skulder ska kunna betalas.

Share Öppna i ny flik

Nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

2021-12-17

 Regeringen har utnämnt Magnus Medin till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Share Öppna i ny flik

Begränsad expeditionstid den 7 januari

2021-12-16

 

Den 7 januari har vi expeditionstid mellan 08:00-14:00

Share Öppna i ny flik

Nya datum för den fortsatta förhandlingen i mål om mord på Årstabron

2021-12-16

 Förhandlingen pågår idag (den 16 december) som planerat. Tingsrätten kan meddela följande beträffande de förhandlingsdagar som återstår efter det. Målet kommer hållas som planerat imorgon (den 17 december). Starttiden för förhandlingsdagen har dock ändrats till kl.13.00. Därefter har tingsrätten bokat in två nya förhandlingsdagar: den 28-29 december 2021. Starttiden för båda dessa dagar är kl. 09.00.

Share Öppna i ny flik

Domar: Urmakare ska betala höga sanktionsavgifter med stöd av penningtvättslagen

2021-12-16

 Kammarrätten har beslutat att tre bolag i centrala Stockholm som säljer exklusiva klockor ska betala sanktionsavgifter på flera miljoner kronor för att de inte har följt reglerna om penningtvätt.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-12-16

 Regeringen har 16 december 2021: