Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 5104-24

2024-06-25

 Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd är om omständigheter i ett tidigare ärende om uppehållstillstånd för en person som nu inte är anknytningspersonen eller sökanden kan utgöra grund för att vägra en utlänning uppehållstillstånd på grund av anknytning till make. Lagrum: 5 kap. 17 a § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716)

Share Öppna i ny flik

Beslut från Migrationsöverdomstolen

2024-06-24

 Fel att neka domstolsprövning av beslut om härledd uppehållsrätt.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2024-06-24

 Beslut i mål om rättsprövning av regeringens beslut om överklagande av försvarsinspektören för hälsa och miljös beslut att förelägga om försiktighetsmått för verksamhet vid Karlsborgs flygplats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2024-06-24

 Dom i mål om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar vecka 25

2024-06-20

 Regeringen har den 20 juni utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillsyn enligt EU:s dataskyddsförordning

2024-06-20

 EU:s dataskyddsförordning är en sådan lag med förbud mot offentliggörande av personuppgifter som avses i 1 kap. 20 § yttrandefrihetsgrundlagen Sammanfattning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2024-06-20

 

Om en person som är 16 år kan anses omfattas av 9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (Mål nr 756-24, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 216-24)

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2024-06-20

 

Hur 113 kap. 3 § första stycket 2 socialförsäkringsbalken ska förstås när ett beslut om sjukpenninggrundande inkomst blivit oriktigt på grund av att den försäkrade inte har lämnat korrekta uppgifter (Mål nr 2352-24, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6791-23).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2024-06-20

 Dom i mål om rättsprövning

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-06-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen när det gäller tolkningen av mervärdesskattedirektivets bestämmelser om vouchrar med avseende på ett kundlojalitetsprogram där köparna tilldelas poäng som de kan lösa in mot varor.