Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål angående misstänkt mord i Malå är avslutad

2023-06-30

 Huvudförhandlingen i mål B 198-23 angående misstänkt mord i Malå är avslutad.

Share Öppna i ny flik

Missnöjesyttring från riksdagens åhörarläktare straffas

2023-06-30

 När den sista talaren i en interpellationsdebatt var klar reste sig några personer på åhörarläktaren upp. Några av dem visade missnöje genom att ropa vad de tyckte att ministern borde ha tagit upp, nämligen mänskliga rättigheter och solidaritet med Chiles befolkning. Några sträckte upp armarna och andra vecklade ut en flagga. Högsta domstolen har nu prövat om agerandet är straffbart som störande av förrättning.

Share Öppna i ny flik

B 1735-23 Vetlandamålet

2023-06-30

 Huvudförhandlingen i målet har flyttats. Hovrätten planerar för att hålla huvudförhandling i målet den 21 och 28-29 augusti 2023 med start kl. 08.45 varje dag. Hovrättens ledamöter kommer att ta del av den muntliga bevisningen som lades fram i tingsrätten genom s.k. hänvisning. Sammanträde för hänvisning, som inte är offentligt, är planerat till den 22-23 augusti 2023. En av de tilltalade har åberopat ett nytt vittne i hovrätten. Hovrätten beräknar att det förhöret kommer att hållas under förmiddagen den 28 augusti 2023. Planeringen som rör målet kan komma att justeras och informationen uppda...

Share Öppna i ny flik

Sju personer döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2023-06-30

 Tingsrätten dömer två av personerna till fleråriga fängelsestraff, fyra till ungdomsövervakning under viss tid och en till ungdomsvård och ungdomstjänst. En åttonde person döms till fängelse för mordbrand.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2023-06-29

 Vad som avses med begreppet sjukdomsfall i 27 kap. 17 § socialförsäkringsbalken (Mål nr 5070-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1810-20).

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom i mål om bl.a. försök till finansiering av terrorism, grovt brott

2023-06-29

 Dom i målet meddelas den 6 juli 2023 kl. 11.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och något senare hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver Spelinspektionens beslut om varning och sanktionsavgift mot ATG

2023-06-29

 Spelinspektionen beslutade den 17 november 2022 att meddela AB Trav & Galopp en varning och att bolaget skulle betala en sanktionsavgift om 6 miljoner kr för överträdelser av penningtvättslagen. Förvaltningsrätten gör nu delvis andra bedömningar av resultatet av Spelinspektionens tillsyn och av brister som konstaterats i åtta kundfall, och bifaller därför ATG:s överklagande.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-06-29

 Fråga om sekretessprövning av enskilda uppgifter vid begäran om utlämnande av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Angående avyttring av föremål från Göta hovrätt

2023-06-28

 Sedan det blev klart att Statens Fastighetsverk har för avsikt att hyra ut den gamla Domstolsbyggnaden när Göta hovrätt flyttat därifrån, har det pågått ett febrilt arbete med att ta hand om alla föremål i huset.

Share Öppna i ny flik

Tre personer döms för organiserad narkotikahantering

2023-06-28

 Två män och en kvinna döms för grovt narkotikabrott i Uppsala avseende gemensam hantering av närmare 12 kilo av den syntetiska drogen kristall (3-CMC) och amfetamin samt näst intill 9 kilo cannabis till flera års fängelse.