Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Skyldigheten att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation var inte preskriberad

2022-10-14

 Den som har överträtt förbudet mot marknadsmanipulation, t.ex. vid en aktieaffär, kan föreläggas att betala en sanktionsavgift. Om ett sådant s.k. sanktionsföreläggande inte godkänns, kan saken prövas i domstol. Det sker genom att Finansinspektionen väcker talan vid Stockholms tingsrätt. Ett sanktionsföreläggande ska delges den enskilde inom två år från överträdelsen. Högsta domstolen har nu prövat frågan om en domstol kan ålägga en enskild att betala en sanktionsavgift av det aktuella slaget när sanktionsföreläggandet har delgetts i tid men talan vid domstol har väckts först efter tvåårsfri...

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

2022-10-14

 Åklagaren har idag väckt åtal mot tre män för inblandning i mord på en 12-årig flicka i samband med en skottlossning den 2 augusti 2020 i Norsborg.

Share Öppna i ny flik

Åtal för grovt jaktbrott ogillat även av Svea hovrätt

2022-10-14

 Svea hovrätt fastställer Västmanlands tingsrätts friande dom angående åtal för grovt jaktbrott i det så kallade vargmålet.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2022-10-14

 Beslut i mål om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-10-14

 Ett s.k. upplevelsekort (citycard) har mervärdesskatterättsligt ansetts vara en flerfunktionsvoucher.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om energiskatt

2022-10-13

 Den förmånliga punktskatteregleringen för elektrisk kraft som har förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet gäller oavsett om företaget huvudsakligen bedriver sådan verksamhet. Förhandsbesked om energiskatt.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-10-13

 Regeringen har utnämnt nya domare

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om punktskatt

2022-10-13

 Förhandsbesked om punktskatt.

Share Öppna i ny flik

Jägaren som skjutit grannens hund döms för brott

2022-10-13

 Jönköpings tingsrätt har i dag meddelat dom mot den jägare som åtalats för att ha skjutit grannens hund och i samband med det även skadat grannen och utsatt grannens dotter för fara.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd till asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

2022-10-13

 Fråga om en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd och därefter ansöker om statusförklaring med stöd av utlänningslagen kan ha rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.