Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk vård för kvinna som knuffade man på tunnelbanespår

2022-09-21

 Tingsrätten har i dag dömt en kvinna för försök till mord genom att ha knuffat ned en man på spåret vid Hökarängens tunnelbanestation. Ett tåg var på väg in till stationen men hann bromsa i tid. Kvinnan var påverkad av en allvarlig psykisk störning vid gärningen och hon lider fortfarande av en sådan störning. Tingsrätten har därför bestämt påföljden till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Kvinnan ska också betala skadestånd till mannen för bl.a. kränkning.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-09-20

 Fredagen den 30 september 2022 stänger tingsrätternas nuvarande system för att utforma domar och domslut i brottmål och veckan efter, på måndag, börjar samtliga tingsrätter att arbeta i ett nytt digitalt system som kallas Diba. Detta innebär stora förändringar för oss som arbetar i tingsrätt men även för er som läser våra domar. I veckans inlägg berättar domaren Fredrik Nydén om förändringarna.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ansökan om skattelättnader

2022-09-20

 Dom i mål enligt lagen om Forskarskattenämnden avseende frågan om en ansökan om skattelättnader har kommit in i rätt tid.

Share Öppna i ny flik

Helena Jäderblom mottar Frankrikes högsta nationella utmärkelse

2022-09-20

 Måndagen den 19 september mottog Högsta förvaltningsdomstolens ordförande, justitierådet Helena Jäderblom, Hederslegionens nationella orden (Ordre national de la Légion d'Honneur) efter beslut av president Emmanuel Macron.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om bl.a. grovt svindleri

2022-09-19

 Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare har väckt åtal mot Swedbank AB:s tidigare VD för grovt svindleri samt obehörigt röjande av insiderinformation. Huvudförhandlingen inleds tisdagen den 4 oktober 2022 kl. 09.15 och beräknas pågå under åtta veckor.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-09-19

 Dom i mål om allmän handling

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-09-16

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Minst antal öppna mål i domstolarna sedan 2018

2022-09-16

 När antalet mål i domstolarna sammanfattas för årets två första tertial visar det att balansläget, det vill säga antal öppna mål i domstolarna, är det bästa sedan 2018. Domstolarna har ett högt målavgörande, och även efter semesterperioden var avgjorda mål fler än de inkomna. - Med minskade balanser minskar omloppstiderna, vilket kommer medborgarna tillgodo. Vi är inne i en god spiral, säger Pontus Thor, analytiker på Domstolsverkets ekonomiavdelning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om synnerligen grovt vapenbrott på Rosengård

2022-09-16

 Tingsrätten dömer två personer till fleråriga fängelsestraff för bl.a. synnerligen grovt vapenbrott. En tredje person frias helt, medan övriga tre tilltalade döms för annan brottslighet.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt Socialtjänstlagen

2022-09-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har i två fall uttalat sig om hur lämplighetsprövningen av bolagsföreträdare ska göras vid en ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Domstolen bedömde om de åberopade bristerna i lämplighet kunde beaktas, om de var tillräckligt allvarliga, om de var ursäktliga och om tillräckliga åtgärder hade vidtagits för att säkerställa att de inte skulle upprepas.