Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2024-06-10

 Ett beslut av Riksdagens ombudsmän i ett ärende om utlämnande av handling har ansetts vara ett administrativt beslut som kan bli föremål för resning i kammarrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2024-06-07

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om bildande av ett naturreservat.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar vecka 23

2024-06-05

 Regeringen har den 5 juni utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om resning

2024-06-05

 Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat ett bolag resning i ett inkomstskattemål efter att både bolaget och dess ägare beskattats för samma inkomst.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-06-04

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 4458-24.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-06-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en anställd som av sin arbetsgivare får köpa råvaror till marknadspris för att sedan tillreda dessa på obetald rast inte erhåller någon kostförmån

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket kommenterar JO:s kritik

2024-06-04

 JO riktar i delar kritik mot Domstolsverkets införande av DiBa, verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt. Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade tar Domstolsverket till sig av den kritik som framförs i beslutet.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-06-04

 Mats Persson är egentligen domare på Allingsås tingsrätt men sedan två år tillbaka arbetar han i Kosovo som rättslig rådgivare. Han är utsänd av Domstolsverket och en stor del av hans arbete handlar om rättsstatsfrågor. Vill du veta mer? Läs vårens sista blogg!

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-06-03

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 3617-24

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-05-31

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 4827-24.