Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Två döms för grova bedrägerier i samband med fastighetsaffärer

2022-11-22

 Tingsrätten har i dag dömt två män, 62 och 57 år gamla, till fängelse för flera fall av grovt bedrägeri.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen tas om i mål kopplat till händelse då 12-årig flicka sköts till döds

2022-11-21

 Tingsrätten har beslutat att huvudförhandlingen som bland annat rör försök till mord och förberedelse till mord under perioden den 2 augusti till den 23 november 2020 ska tas om.

Share Öppna i ny flik

Två 18-åringar döms för skjutningen på Gamlegårdens köpcentrum i Kristianstad

2022-11-21

 Hovrätten ändrar delvis tingsrättens dom. En 22-åring frikänns helt medan hovrätten dömer en 18-åring som tingsrätten frikänt. En annan 18-åring döms även i hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2022-11-18

 Lottning har ansetts tillåtet för att begränsa antalet likvärdiga anbudssökande vid en offentlig upphandling enligt det selektiva förfarandet.

Share Öppna i ny flik

Inte rätt av Tullverket att stoppa export till Ryssland

2022-11-17

 Tullverket har inte visat att varor för export till Ryssland är föremål för förbud. Förvaltningsrätten upphäver därför Tullverkets beslut och frigör varorna till export.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten friar en av de mordbrandsåtalade i Ängelholm

2022-11-17

 Helsingborgs tingsrätt dömde den 5 september 2022 två unga män för grov mordbrand efter en anlagd brand på ett HVB-hem i Ängelholm den 16 mars i år. Hovrätten frikänner nu en av dem.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning och sjukpenninggrundande inkomst

2022-11-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att det för rätt till sjukpenning vid psykiatriska tillstånd inte krävs att det i det medicinska underlaget redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än läkarens iakttagelser och uppgifter som den försäkrade lämnat.

Share Öppna i ny flik

Sjukpenning

2022-11-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att ett läkarintyg som bygger på uppgifter från personen det gäller kan vara tillräckligt för sjukpenning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

2022-11-16

 Fråga om kravet på stadigvarande användning i 3 kap. 3 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) innebär att frivillig skattskyldighet inte kan beviljas för lokaluthyrning när lokalen disponeras av flera hyresgäster utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta (Mål nr 5329-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 206-21).

Share Öppna i ny flik

Lärare döms för ett flertal sexualbrott mot barn till fängelse i 4,5 år

2022-11-16

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en lärare på en låg- och mellanstadieskola i Borås åtalats för brott mot 15 elever.