Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-12-14

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Skiljedom i investeringstvist förklaras ogiltig

2022-12-14

 I maj 1987 ingick några europeiska länder, däribland Luxemburg och Polen, ett avtal om ömsesidigt främjande och skydd av investeringar (investeringsavtalet). Ett bolag registrerat i Luxemburg förvärvade aktier i två polska banker som senare slogs samman. En finansmyndighet i Polen upphävde rösträtten för aktierna i banken och beslutade att aktierna skulle tvångsförsäljas. Bolaget inledde i Sverige ett skiljeförfarande mot Polen enligt investeringsavtalet. Efter klander av domen uppkom fråga om ogiltighet av skiljedomen. Hovrätten kom fram till att den inte skulle ogiltigförklaras. Högsta domst...

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning

2022-12-14

 Mål: B 769-22 Tingsrätten har kommit fram till att den pojke som misstänks för mycket allvarlig brottslighet mot en nioårig flicka på Morö Backe i Skellefteå den 7 juli, är straffmyndig och dömer honom för försök till mord och grov våldtäkt mot barn.

Share Öppna i ny flik

Pressträff med anledning av dom i målet om försök till mord

2022-12-13

 Mål: B 769-22 Den 14 december kl. 11.00 meddelas dom i målet om försök till mord m.m. på Morö Backe i Skellefteå i juli. I samband med det kommer tingsrätten att hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Cementa får tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite

2022-12-13

 Mark- och miljödomstolen har idag beslutat att ge Cementa AB tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite på Gotland.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-12-13

 I många brottmål finns så kallad indiciebevisning. Det kan exempelvis handla om analyser av vapen, narkotika och DNA. Veckans inlägg handlar om den sortens bevisning och hur den skiljer sig från annan form av bevisning som är vanlig i brottmål. Till vår hjälp har vi domaren Christoffer Démery.

Share Öppna i ny flik

Nytt avgörande om tillämpningen av vägransgrunden om utevarodomar i 2 kap. 3 § 6 arresteringsorderlagen

2022-12-13

 Överlämnande till Grekland för verkställighet av ett fängelsestraff enligt en europeisk arresteringsorder har vägrats i ett fall där domen har meddelats efter en förhandling där den dömde inte varit närvarande.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer man till livstids fängelse för mord på maka

2022-12-13

 Hovrätten har idag meddelat dom om bl.a. mord på en kvinna vars kropp påträffades nedgrävd i ett skogsområde utanför Svedala. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut i alla delar.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen

2022-12-12

 Fråga om kraven för att bedriva äldreboende och hem för viss annan heldygnsvård är uppfyllda när sökanden tidigare bedrivit verksamheten utan tillstånd. (Mål nr 6203-22, 6205-22 och 6206-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1526-22, 1528-22 och 1529-22).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2022-12-12

 Fråga om rätten till ekonomiskt bistånd för kostnader för andrahandshyra är beroende av att uthyrningen godkänts av hyresvärd. (Mål nr 6442-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1343-22).