Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Grupptalan rörande Smart Energy Sweden Group AB (publ)

2021-07-22

 Vid Vänersborgs tingsrätt har inletts ett mål enligt bestämmelserna i lagen (2002:599) om grupprättegång.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom i Allramålet

2021-07-22

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i mål om ekonomisk brottslighet med koppling till Svensk fondservice AB (SFS), numera Allra Pension AB. De fyra åtalade männen, som frikänts i tingsrätten, döms nu till mellan fyra och sex års fängelse. Hovrätten har även beslutat om skadestånd och näringsförbud.

Share Öppna i ny flik

Dom i det stora narkotikamålet vid Uppsala tingsrätt meddelas på måndag den 26 juli 2021 kl. 14.00

2021-07-21

 Dom i det stora narkotikamålet vid Uppsala tingsrätt meddelas på måndag den 26 juli 2021 kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

Underentreprenören var skyldig att betala

2021-07-20

 En bostadsrättsförening ingick avtal med en entreprenör avseende byggnadsarbeten på föreningens fastighet. Entreprenören ingick i sin tur avtal med en underentreprenör som utförde visst monteringsarbete avseende avloppsledningar i fastigheten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål avseende grovt koppleri, grovt bokföringsbrott och olaga hot, m.m.

2021-07-20

 Malmö tingsrätt har idag dömt en 40-årig man till fängelse för grovt koppleri, grovt bokföringsbrott, olaga hot och narkotikabrott vid två tillfällen. Samtidigt döms två kvinnor för narkotikabrott och tre män för köp av sexuell tjänst.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har avslutat huvudförhandlingen i mål om påstådda bedrägerier och bidragsbrott för personliga assistenter

2021-07-16

 Tingsrätten kommer att meddela dom i målet den 12 augusti 2021, kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Bodelning och gåvor till hustrun innebar en kränkning av barnens laglott

2021-07-16

 En äldre man gav under de sista åren av sitt liv flera gåvor till sin hustru och de genomförde också en bodelning under äktenskapet. Gåvorna och bodelningen innebar att ca 120 miljoner kr överfördes till hustrun som enskild egendom. Sedan mannen avlidit gjorde hans tre barn från ett tidigare äktenskap gällande att deras laglotter hade kränkts och att hustrun skulle återbära viss del av värdet av vad som tidigare hade överförts till henne (det s.k. förstärkta laglottsskyddet). Högsta domstolen har bifallit barnens talan.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i mål om våldtäkt mot asylsökande i RFSL:s lokaler i Stockholm

2021-07-16

 Hovrätten har idag meddelat dom i målet mot en tidigare anställd hos RFSL Stockholm gällande våldtäkter och sexuella ofredanden. Hovrätten dömer mannen för tre våldtäkter och två sexuella ofredanden till fängelse i tre år och fyra månader.

Share Öppna i ny flik

Tre män från det åklagarna kallat Rissnenätverket döms till fängelsestraff för förberedelse till mord och grova vapenbrott

2021-07-16

 Tre män från det åklagarna kallat Rissnenätverket döms till fängelsestraff för förberedelse till mord och grova vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om garantipension

2021-07-16

 Fråga om det förhållandet att det genom rättspraxis har klarlagts att den tidigare tillämpningen av reglerna om garantipension inte är förenlig med EU-rätten utgör synnerliga skäl för att ompröva ett beslut om sådan pension. (Mål nr 1788-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6007-20).