Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om synnerligen grovt vapenbrott på Rosengård

2022-09-16

 Tingsrätten dömer två personer till fleråriga fängelsestraff för bl.a. synnerligen grovt vapenbrott. En tredje person frias helt, medan övriga tre tilltalade döms för annan brottslighet.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt Socialtjänstlagen

2022-09-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har i två fall uttalat sig om hur lämplighetsprövningen av bolagsföreträdare ska göras vid en ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Domstolen bedömde om de åberopade bristerna i lämplighet kunde beaktas, om de var tillräckligt allvarliga, om de var ursäktliga och om tillräckliga åtgärder hade vidtagits för att säkerställa att de inte skulle upprepas.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-09-15

 Regeringen har den 15 september utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-09-15

 Att det inte går att verkställa utvisningen av en EES-medborgare förrän fyra veckor efter att denne delgivits beslutet om utvisning är inget hinder mot att denne tas i förvar om de övriga förutsättningarna för förvar är uppfyllda.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer kvinna till livstids fängelse för mord

2022-09-15

 Tingsrätten har i dag dömt en 59-årig kvinna för mord på en 90-årig grannkvinna. Hon döms även för ett fall av bedrägeri.

Share Öppna i ny flik

Åtal för mordförsök i Norberg

2022-09-14

 Åtal har i dag väckts vid Västmanlands tingsrätt, för grov våldtäkt och mordförsök vid gruvhål i Norberg

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-09-13

 I somras trädde nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) i kraft. Lagen om anställningsskydd (LAS) styr bland annat vad som gäller vid tidsbegränsade anställningar, uppsägning och avsked. Lagen påverkar alla arbetstagare och arbetsgivare på arbetsmarknaden. I veckans inlägg skriver Salina Ahlström, som är HR-specialist på Södertörns tingsrätt, om några av nyheterna i den nya lagen.

Share Öppna i ny flik

Ändrad öppettid

2022-09-12

 30 september stänger tingsrätten kl. 14.00

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

2022-09-12

 En person som först har fått en anställning och därefter en annan anställning med en senare tillträdesdag ska anses ha ”lämnat sitt arbete” i den mening som avses i arbetslöshetsförsäkringen genom att aldrig tillträda den första anställningen. Med hänsyn till den förhållandevis begränsade tiden mellan de två arbetena har personen dock ansetts ha haft giltig anledning att lämna arbetet och ska därför inte stängas av från rätten till ersättning.

Share Öppna i ny flik

Två män döms för mordförsök i Bunkeflostrand

2022-09-12

 Två av de tre män som åtalats för en skjutning i en rondell i Bunkeflostrand i februari i år döms till tolv års fängelse för mordförsök. Den tredje mannen frikänns helt.