Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om upphandlingsskadeavgift

2024-04-23

 Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen gällande tolkningen av de unionsrättsliga bestämmelserna i upphandlingsdirektivet om ändringar av kontrakt under löptiden.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-04-23

 Den här veckan är domaren Elisabet Reimers från Kammarrätten i Stockholm vår gästskribent. Hon tycker att kunskapen i samhället generellt är lägre när det gäller förvaltningsdomstolarna jämfört med när det gäller de allmänna domstolarna. Det vill Elisabet ändra på! Om du läser inlägget kommer du att få upp ögonen för att förvaltningsmålen faktiskt handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi tillsammans lever i.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-04-22

 Tjänster som en kommanditdelägare tillhandahåller ett kommanditbolag har ansetts tillhandahållna mot ersättning och av en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Avvikande expeditionstid Hovrätten för Västra Sverige

2024-04-17

 Fredagen den 19 april 2024 har hovrätten ingen expeditionstid från kl. 12.00. Hovrättens expeditionstid öppnas som vanligt kl. 08.00 måndagen den 22 april 2024.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-04-16

 De flesta känner nog till att biologiska spår i form av DNA är en ganska vanligt förekommande form av bevisning i domstol. Tanken med veckans blogg är att gräva lite djupare i vilken betydelse DNA- bevisning kan ha och hur den kan bedömas av domstolen. Veckans skribent är Daniel Eriksson som arbetar som domare på Södertörns tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare översatta avgöranden publicerade på vår engelskspråkiga webbplats

2024-04-12

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare översatta avgöranden på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om förordnande som ordningsvakt

2024-04-11

 Fråga om förutsättningarna för att återkalla ett förordnande som ordningsvakt på grund av omständigheter som är hänförliga till en nära anhörig till den förordnade (Mål nr 7825-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3902-23).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-04-11

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att det förhållandet att medel tas ut ur kapitalet i en försäkring för att finansiera arvode till en försäkringsförmedlare inte innebär att försäkringen inte är en pensionsförsäkring.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-04-10

 I år är det femton år sedan Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Veckans blogginlägg handlar bland annat om vilka rättigheter som finns enligt konventionen. Inlägget är skrivet av tingsfiskalen Linnea Järlefelt, som förra sommaren deltog vid en kurs om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning vid Academy of European Law (European University Institute) i Florens.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2024-04-10

 Beslut i mål om rättsprövning