Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten ogillar åtal för våldsamt upplopp

2022-01-12

 De personer som har varit inblandade i storbråket på Norrby i juni 2021 har inte gjort sig skyldiga till våldsamt upplopp, har tingsrätten kommit fram till.

Share Öppna i ny flik

Ingen skyldighet att reklamera oskäligt pris enligt konsumenttjänstlagen, men passivitet kan hindra återbetalningsskyldighet

2022-01-11

 Vid en pågående tvist mellan en konsument och ett byggbolag om skäligt pris för en konsumententreprenad hänsköt tingsrätten en fråga till Högsta domstolen om det föreligger en allmän reklamationsskyldighet enligt 36 § konsumenttjänstlagen avseende prisets skälighet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om anstånd med betalning av skatter och avgifter

2022-01-10

 Anstånd med betalning av överskjutande ingående mervärdesskatt som tidigare tillgodoräknats den skattskyldige får inte vägras på den grunden att det inte finns någon mervärdesskatt att betala för den redovisningsperiod som den ingående mervärdes¬skatten avser.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-01-10

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att det utgör omsättning av en tjänst – mervärdesskatterättsligt sett – när en hästägare låter en häst delta i ett s.k. premielopp mot ersättning som utgår under förutsättning att hästen genomför ett godkänt lopp.

Share Öppna i ny flik

Paralegalpraktikanter till Kammarrätten i Stockholm

2022-01-10

 Kammarrätten erbjuder två praktikplatser inför våren 2022.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om offentlig upphandling

2022-01-10

 Vid upphandling av ramavtal måste den största kvantitet eller det högsta värde som ramavtalet ska omfatta anges. Leverantörerna har i de aktuella fallen dock inte visat att avsaknad av uppgift om detta har medfört att de har lidit eller riskerar att lida skada.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-01-07

 En kortutgivares överföring till en nätverksoperatör av ett belopp motsvarande en kortinnehavares betalning med avdrag för en avgift innebär att utgivaren omsätter en tjänst.

Share Öppna i ny flik

Nytt Kompletterande pressmeddelande rörande huvudförhandlingen i mål om folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse i Syrien

2022-01-07

 

Med ändring av vad som tidigare angetts ska huvudförhandling i målet äga rum följande dagar:

12-13, 19, 26 och 28 januari 2022.

Share Öppna i ny flik

Förhandling flyttas fram

2022-01-05

 Huvudförhandling i mål om bl.a. grova mutbrott, grova bokföringsbrott och trolöshet mot huvudman flyttas fram

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts avseende grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse i Syrien

2022-01-04

 

Bakgrund

Den 23 september 2021 häktades en kvinna på sannolika skäl misstänkt för folkrättsbrott, grovt brott, under perioden 2013-08-01 – 2014-06-30 i Syrien och för grov krigsförbrytelse under perioden 2014-07-01 – 2016-05-26 i Syrien. Åklagaren har idag väckt åtal.

De åtalade gärningarna

Enligt gärningsbeskrivningen ska kvinnan 2013 fört en son, född 2001, till Syrien trots sin vetskap om den väpnade konflikten där. Hon har i Syr...