Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetslöshetsersättning

2024-05-15

 En arbetslöshetskassa ska i samband med omprövning av beräkningen av en företagares dagsförtjänst beakta ett beslut om slutlig skatt som meddelats efter arbetslöshetskassans grundbeslut.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-05-14

 Den här veckan handlar bloggen om den straffskärpningsbestämmelse för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan. Bloggen tar upp frågan om varför bestämmelsen infördes och vad bestämmelsen innebär.

Share Öppna i ny flik

En dom om beviskrav i mål om patientskadeersättning

2024-05-08

 Högsta domstolen slår fast att ett lindrat beviskrav ska tillämpas på frågan om en behandlingsskada hade kunnat undvikas.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-05-07

 Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Tingsnotarien Jonas Ene har med anledning av valet skrivit ett inlägg om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten. Inlägget ingår i Domarbloggens serie om ovanliga brott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2024-05-06

 När en underhållsskyldig förälder ansöker om ekonomiskt bistånd har nämnden rätt att, vid beräkning av biståndets storlek, beakta att en ungdom som går i gymnasieskolan inte har deltagit i studierna på ett sådant sätt att de bidrag som förutsätter sådana studier kan betalas ut.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om garantipension

2024-05-06

 Dom i mål om garantipension.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avstängning från arbetslöshetsersättning

2024-05-03

 Fråga om det i arbetslöshetsförsäkringens mening funnits giltig anledning att lämna ett arbete av hälsoskäl.

Share Öppna i ny flik

Inget prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål om mord med mera

2024-05-03

 I december 2023 dömde Svea hovrätt fem personer för ett antal olika brott. Två av dem dömdes för bland annat ett uppmärksammat mord på en tolvårig flicka till fängelse på livstid.

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning vecka 18

2024-05-03

 Regeringen har den 2 maj utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om påföljd för fastighetsmäklare

2024-05-02

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om de utgångspriser som en fastighetsmäklarare har angett i sin marknadsföring har varit vilseledande och fastighetsmäklaren därmed har agerat i strid med god fastighetsmäklarsed (Mål nr 5736-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1182-23).