Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Brott mot låneförbudet i aktiebolagslagen är inte ett brott av sådan art att fängelse normalt ska väljas som påföljd

2024-06-28

 En styrelseledamot och VD i ett bolag lånade 675 000 kr från bolaget i strid med reglerna om förbud mot närståendelån. Det förbjudna lånet doldes genom transaktioner i flera led och skenhandlingar som också tillfördes bolagets bokföring. Brottet förutsatte således särskild planering. Lånet skulle användas för att betala en bodelningslikvid till företagarens före detta hustru.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-06-28

 Mål om rätt att ta del av ett överklagande till kammarrätt i ett mål om utlämnande av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-06-27

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 4776-24.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om aktivitetsersättning

2024-06-27

 Frågan i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är vilken betydelse arbetstidens förläggning har för bedömningen av arbetsförmågan vid partiell aktivitetsersättning (Mål nr 1898-24, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6335-23).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-06-26

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 3115-24.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2024-06-26

 Förutsättningar har saknats för att förklara att ett barn i utlandet är svensk medborgare.

Share Öppna i ny flik

Beslag av ett minneskort med journalistiskt material har varit i strid med yttrandefrihetsgrundlagen

2024-06-26

 En fotograf från TV4 misstänktes ha filmat i eller in i en rättssal under en domstolsförhandling, vilket är straffbelagt. Polismyndigheten beslutade att ta det minneskort som fanns i kameran i beslag. Frågan i Högsta domstolen var om beslaget var förenligt med yttrandefrihetsgrundlagens anskaffarfrihet och förbudet mot hindrande åtgärder.

Share Öppna i ny flik

Dom om grovt våld mot tjänsteman i samband med att polis avvärjer bråk

2024-06-26

 Bråk utbröt mellan två grupperingar och polis kallades till platsen. I ett läge kastade en person som stod en bit bort, en glasflaska som träffade en polisman i huvudet.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-06-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde frågan om en utländsk trust ska anses motsvara en svensk familjestiftelse.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-06-25

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 4219-24