Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen presenterar sin verksamhet

2023-02-21

 Högsta domstolen publicerar nu sin verksamhetsberättelse för 2022. Den innehåller bland annat en presentation av två nya justitieråd och ny kanslichef. I verksamhetsberättelsen finns även återkommande avsnitt som redogörelser för händelser under året i urval och vissa statistiska underlag gällande Högsta domstolens målhantering.

Share Öppna i ny flik

Möt Disa Rodhe - föredragande jurist vid Kammarrätten i Stockholm

2023-02-20

 Vid Kammarrätten i Stockholm arbetar drygt 40 föredragande jurister. En av dem är Disa Rodhe, som också är samordnare i domstolens digitaliseringsgrupp.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-02-20

 Ett fåmansföretags förvärv av aktier genom en nyemission i ett annat fåmansföretag har vid tillämpningen av utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen inte ansetts innebära att företagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bland annat människorov av en känd rapartist

2023-02-20

 Tingsrätten har i dag dömt en man för flera brott mot en känd rapartist.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer en man för mordförsök på ett hotell i Malmö

2023-02-20

 Hovrätten har i dag meddelat dom i målet om mordförsök på en kvinna som den 5 maj 2022 hittades svårt knivskuren på taket till ett hotell i Malmö. Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten i skuldfrågan och dömer en 23-årig man för mordförsöket. Hovrätten sänker straffet till fängelse i 15 år men fastställer beslutet att utvisa mannen från Sverige på livstid.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-02-17

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål nr UM 11860-22.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-02-17

 För att en anställning ska kunna ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen måste den ha förelegat redan när det tidigare tidsbegränsade uppehållstillståndet löpte ut.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-02-17

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål nr UM 11835-22.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-02-16

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd krävdes inte för innehav av luftrevolver

2023-02-16

 En man åtalades för ringa vapenbrott genom innehav av en luftrevolver och två burkar pepparspray. Han frias för innehavet av luftrevolvern då den omfattas av ett undantag från kravet på tillstånd för innehav av vapen.